Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta

17. Honorowa nagroda miasta Wągrowca

URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
PR.II.1
10.03.2011
HONOROWA NAGRODA MIASTA WĄGROWCA
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Rozwoju i Promocji Miasta,  pokój nr 102, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 32; 604 977 258
II. PODSTAWA PRAWNA:
  • 1. uchwała Nr 79/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Wągrowca w sprawie ustanowienia Honorowej Nagrody Miasta Wągrowca.
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wniosek nominacyjny do Honorowej Nagrody Miasta Wągrowca - wzór wniosku stanowi załącznik do karty
  • wniosek należy złożyć w terminie do 30 czerwca każdego roku.
IV. OPŁATY:
  • nie podlega opłacie skarbowej..
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • Honorowa Nagroda Miasta wręczana jest  podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
    w trzeciej dekadzie lipca każdego roku.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • nie przysługuje.
VII. UWAGI:
  • laureatem Honorowej nagrody Miasta Wągrowca może zostać osoba, która jest mieszkańcem Wągrowca przynajmniej przez okres dziesięciu lat, a swoją praca i postawą wnosi nieprzeciętne zasługi dla rozwoju miasta,
  • Honorowa Nagroda Miasta Wągrowca może być przyznana grupie mieszkańców, którzy są mieszkańcami Wągrowca przynajmniej przez okres dziesięciu lat, a swoją praca i postawą wnoszą nieprzeciętne zasługi dla rozwoju miasta, a także może być przyznana organizacji społecznej, kulturalnej, sportowej bądź gospodarczej.
Lista wiadomości