Tryb działania Burmistrza Miasta

Tryb działania Burmistrza Miasta

Burmistrz Miasta Wągrowca:

 

       1/ pełni funkcję organu wykonawczego Gminy Miejskiej Wągrowiec, a w tym:

    -  wykonuje uchwały Rady Miejskiej, a w  szczególności realizuje budżet miasta,

    - wydaje zarządzenia, w tym zarządzenia stanowiące prawo lokalne oraz zarządzenia porządkowe.

2/ pełni funkcję oraganu administracji państwowej, a w tym wydaje decyzje administracyjne.