Decyzje i postanowienia

24.DECYZJA - modernizacja istniejącej stacji paliw w zakresie technologii dystrybucyjnej paliw silnikowych i poprawy ochrony środowiska , ul. Gnieźnieńska w Wągrowcu ( NR 2-24/07)( 3.08.2007r. )

 

Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 

1

Numer wpisu

2-24/7

2

Zakres przedmiotowy decyzji

modernizacja istniejącej stacji paliw w zakresie technologii dystrybucyjnej paliw silnikowych i poprawy ochrony środowiska naturalnego zlokalizowanej przy ulicy Gnieźnieńskiej na działce o numerze geodezyjnym 4084/8 w Wągrowcu

3

Znak sprawy

OS. 7624/18/07

4

Data wydania

3.08.2007r.

5

Nazwa organu, który wydał decyzję

Burmistrz Miasta Wągrowca

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Przedsiębiorstwo Prywatne Handlowo - Usługowe

PETROL-HAWEN", Jerzy Zmyślony, Aleksandra Zmyślona - spółka jawna Ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła

7

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji

1-14/07

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ),

tel. 067 26 89 182

9

Informacja czy decyzja jest ostateczna

Tak

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Nie udostępniać danych stron biorących udział w postępowaniu

11

Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja

1-14/07, 2-22/07

12

Uwagi

 

Lista wiadomości