Decyzje i postanowienia

25.DECYZJA - instalacja anteny linii radiowej na wieży telekomunikacyjnej zlokalizowanej na terenie ENEA S.A. Główny Punkt Zasilania , ul. Kcyńska ( 2-25/07)(25.09.2007r.)

 

Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 

1

Numer wpisu

2-25/7

2

Zakres przedmiotowy decyzji

instalacja anteny linii radiowej na wieży telekomunikacyjnej zlokalizowanej na terenie ENEA S.A. Główny Punkt Zasilania Wągrowiec, na działce o numerze ewidencyjnym 33, ul. Kcyńska 102 w Wągrowcu

3

Znak sprawy

OS. 7624/4/07

4

Data wydania

25.09.2007r.

5

Nazwa organu, który wydał decyzję

Burmistrz Miasta Wągrowca

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Pan Edward Ambroziak, Pełnomocnik ENEA S.A. w Poznaniu

Ul. Samarytanka 23A

03-592 Warszawa

7

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji

1-04/07

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ),

tel. 067 26 89 182

9

Informacja czy decyzja jest ostateczna

Tak

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Nie udostępniać danych stron biorących udział w postępowaniu

11

Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja

1-04/07

12

Uwagi

Decyzja o umorzeniu postępowania

Lista wiadomości