Decyzje i postanowienia

29.POSTANOWIENIE - budowa łącznika ulicy K. Bukowieckiego i 11 listopada wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Wągrowcu ( NR 2-3/08)(19.09.2008r.)

 

Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 

1

Numer wpisu

2-3/08

2

Zakres przedmiotowy postanowienie

budowa łącznika ulicy K. Bukowieckiego i 11 listopada wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Wągrowcu

3

Znak sprawy

TI.CEE. 7624-2/08

4

Data wydania

19.09.2008r.

5

Nazwa organu, który wydał postanowienie

Burmistrz Miasta Wągrowca

6

Nazwa podmiotu, którego postanowienie dotyczy

Grzegorz Kamieński, Zastępca Burmistrza Miasta Wągrowca

7

Numer wpisu wniosku, dotyczącego postanowienia

1-2/08

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ),

tel. 067 26 89 182

9

Informacja czy postanowienie jest ostateczne

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Nie udostępniać danych stron biorących udział w postępowaniu

11

Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy postanowienie

1-2/08,

12

Uwagi

 

Lista wiadomości