Decyzje i postanowienia

32.POSTANOWIENIE - budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG wraz z myjnią oraz infrastrukturą techniczną, zlokalizowana na działce nr 2394 położona w Wągrowcu przy ulicy Opackiej ( NR 2-2/09 )(10.04.2009r. )

 

Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 

1

Numer wpisu

2-2/09

2

Zakres przedmiotowy postanowienie

budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG wraz z myjnią oraz infrastrukturą techniczną, zlokalizowana na działce nr 2394 położona w Wągrowcu przy ulicy Opackiej

3

Znak sprawy

TI.CEE. 7624-6/09

4

Data wydania

10 kwietnia 2009r.

5

Nazwa organu, który wydał postanowienie

Burmistrz Miasta Wągrowca

6

Nazwa podmiotu, którego postanowienie dotyczy

Dorota Pelplińska, Pol-Swed Projekt Sp. z o.o.

Ul. Obrońców Westerplatte 31/2, 81-706 Sopot.

Pełnomocnik Statoil Poland Sp. z o.o.

7

Numer wpisu wniosku, dotyczącego postanowienia

1-1/09

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ),

tel. 067 26 89 182

9

Informacja czy postanowienie jest ostateczne

-

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Nie udostępniać danych stron biorących udział w postępowaniu

11

Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy postanowienie

1-1/09

12

Uwagi

 

Lista wiadomości