Decyzje i postanowienia

33.DECYZJA - Budowa myjni portalowej do samochodów osobowych przy ulicy Gnieźnieńskiej ( NR 2-3/09 )(5.05.2009r.)

 

Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 

1

Numer wpisu

2-3/09

2

Zakres przedmiotowy decyzji

Budowa myjni portalowej do samochodów osobowych przy ulicy Gnieźnieńskiej

3

Znak sprawy

TI.CEE. 7624-7/09

4

Data wydania

5.05.2009r.

5

Nazwa organu, który wydał decyzję

Burmistrz Miasta Wągrowca

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Przedsiębiorstwo Prywatne Handlowo - Usługowe

PETROL-HAWEN", Jerzy Zmyślony, Aleksandra Zmyślona - spółka jawna

Ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła

7

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji

1-2/09

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ),

tel. 067 26 89 182

9

Informacja czy decyzja jest ostateczna

-

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Nie udostępniać danych stron biorących udział w postępowaniu

11

Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja

1-2/09, 2-1/09

12

Uwagi

 

Lista wiadomości