Decyzje i postanowienia

34.POSTANOWIENIE - Budowa sieci wodociągowej w Wągrowcu ul. Marcinkowo ( NR 2-4/09 )(2.06.2009r.)

 

Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 

1

Numer wpisu

2-4/09

2

Zakres przedmiotowy postanowienie

Budowa sieci wodociągowej w Wągrowcu ul. Marcinkowo

3

Znak sprawy

TI.CEE. 7624-12/09

4

Data wydania

2 czerwca 2009r.

5

Nazwa organu, który wydał postanowienie

Burmistrz Miasta Wągrowca

6

Nazwa podmiotu, którego postanowienie dotyczy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec

7

Numer wpisu wniosku, dotyczącego postanowienia

1-3/09

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ),

tel. 067 26 89 182

9

Informacja czy postanowienie jest ostateczne

-

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Nie udostępniać danych stron biorących udział w postępowaniu

11

Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy postanowienie

1-3/09

12

Uwagi

 

Lista wiadomości