Decyzje i postanowienia

38.DECYZJA - Budowa ulicy Wodnej, Letniej, Żeglarskiej, Wioślarskiej w Wągrowcu ( nr 2-8/09 )(16.06.2009R.)

 

Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 

1

Numer wpisu

2-8/09

2

Zakres przedmiotowy decyzji

Budowa ulicy Wodnej, Letniej, Żeglarskiej, Wioślarskiej w Wągrowcu

3

Znak sprawy

TI.CEE. 7624-14/09

4

Data wydania

16.06.2009r.

5

Nazwa organu, który wydał decyzję

Burmistrz Miasta Wągrowca

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Janusz Kamiński

Ul. Rynek 14, 62-100 Wągrowiec, Pełnomocnik Inwestora Gminy Miejskiej Wągrowiec

7

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji

1-4/09

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ),

tel. 067 26 89 182

9

Informacja czy decyzja jest ostateczna

-

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Nie udostępniać danych stron biorących udział w postępowaniu

11

Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja

1-4/09, 2-6/09

12

Uwagi

 

Lista wiadomości