Decyzje i postanowienia

39.DECYZJA - Budowa Aquaparku w Wągrowcu przy ulicy Kościuszki ( NR 2-9/09 )(29.06.2009r. )

 

Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 

1

Numer wpisu

2-9/09

2

Zakres przedmiotowy decyzji

budowa Aquaparku w Wągrowcu ul. Kościuszki

3

Znak sprawy

TI.CEE. 7624-13/09

4

Data wydania

29.06.2009r.

5

Nazwa organu, który wydał decyzję

Burmistrz Miasta Wągrowca

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Aquapark Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

7

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji

1-5/09

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ),

tel. 067 26 89 182

9

Informacja czy decyzja jest ostateczna

-

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Nie udostępniać danych stron biorących udział w postępowaniu

11

Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja

1-5/09, 2-5/09

12

Uwagi

 

Lista wiadomości