Decyzje i postanowienia

40.POSTANOWIENIE - budowa obwodnicy miasta Wągrowca w ciągu drogi wojewódzkiej 241 ( NR 2-10/09 )(22.06.2009r.)

 

Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 

1

Numer wpisu

2-10/09

2

Zakres przedmiotowy postanowienie

budowa obwodnicy miasta Wągrowca w ciągu drogi wojewódzkiej 241 - postanowienie nakładające obowiązek sporządzenia raportu

3

Znak sprawy

TI.CEE. 7624-16/09

4

Data wydania

22 czerwca 2009r.

5

Nazwa organu, który wydał postanowienie

Burmistrz Miasta Wągrowca

6

Nazwa podmiotu, którego postanowienie dotyczy

Lafrentz Polska Sp. z o.o.

ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań Pełnomocnik Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

7

Numer wpisu wniosku, dotyczącego postanowienia

1-7/09

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ),

tel. 067 26 89 182

9

Informacja czy postanowienie jest ostateczne

-

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Nie udostępniać danych stron biorących udział w postępowaniu

11

Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy postanowienie

1-7/09

12

Uwagi

 

Lista wiadomości