Decyzje i postanowienia

44.DECYZJA - budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Fiedlera i Orzeszkowej ( NR 2-14/09 )(2.10.2009r.)

 

Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 

1

Numer wpisu

2-14/09

2

Zakres przedmiotowy decyzji

budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Fiedlera i Orzeszkowej na działkach oznaczonymi numerami geodezyjnymi: 20/1, 5317, 9080/2, 9076/3, 5314, 5309/1, 5307/11, 5307/12, 5307/13, 5305, 5315, 5304/4

3

Znak sprawy

TI.CEE. 7624-18/09

4

Data wydania

2.10.2009r.

5

Nazwa organu, który wydał decyzję

Burmistrz Miasta Wągrowca

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec

7

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji

1-8/09

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ),

tel. 067 26 89 182

9

Informacja czy decyzja jest ostateczna

-

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Nie udostępniać danych stron biorących udział w postępowaniu

11

Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja

1-8/09, 2-13/09

12

Uwagi

 

Lista wiadomości