Decyzje i postanowienia

46.POSTANOWIENIE - przebudowa i budowa ulic: Ks. Wujka, Targowej, Przecznica wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do ulicy Piaskowej w Wągrowcu ( NR 2-1/10 )(8.03.2010r.)

 

Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 

1

Numer wpisu

2-1/10

2

Zakres przedmiotowy postanowienie

przebudowa i budowa ulic: Ks. Wujka, Targowej, Przecznica wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do ulicy Piaskowej w Wągrowcu

3

Znak sprawy

TI.CEE. 7624-01/10

4

Data wydania

8 marca 2010r.

5

Nazwa organu, który wydał postanowienie

Burmistrz Miasta Wągrowca

6

Nazwa podmiotu, którego postanowienie dotyczy

Pan Grzegorz Kamiński

Zastępca Burmistrza Miasta Wągrowca

7

Numer wpisu wniosku, dotyczącego postanowienia

1-1/10

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ),

tel. 067 26 89 182

9

Informacja czy postanowienie jest ostateczne

tak

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Nie udostępniać danych stron biorących udział w postępowaniu

11

Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy postanowienie

1-1/10

12

Uwagi

 

Lista wiadomości