Decyzje i postanowienia

49.POSTANOWIENIE - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Marcinkowo w Wągrowcu (2-2/11)(29.06.2011r.)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

2-2/2011

2.       

Rodzaj dokumentu

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko

3.       

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

4.       

Nazwa dokumentu

Postanowienie

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Marcinkowo w Wągrowcu

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.6220.5.2011

8.       

Dokument wytworzył

Urząd Miejski w Wągrowcu

9.       

Data dokumentu

29.06.2011r.

10.   

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu ( Centrum Edukacji Ekologicznej ), ul. Średnia 18, 62-100 Wągrowiec, tel 67 2689 182, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http://bip.wokiss.pl/wagrowiecm/bip/decyzje-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-przedsiewziecia.html?pid=2270

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

TAK

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1-04/2011

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

29.06.2011r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

18.   

Uwagi

brak

Lista wiadomości