Decyzje i postanowienia

50.DECYZJA - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Marcinkowo w Wągrowcu (2-3/11)(20.07.2011)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

2-3/2011

2.       

Rodzaj dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

3.       

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

4.       

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla Marcinkowo w Wągrowcu

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.6220.5.2011

8.       

Dokument wytworzył

Urząd Miejski w Wągrowcu

9.       

Data dokumentu

20.07.2011r.

10.   

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu ( Centrum Edukacji Ekologicznej ), ul. Średnia 18, 62-100 Wągrowiec, tel 67 2689 182, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http://bip.wokiss.pl/wagrowiecm/bip/decyzje-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-przedsiewziecia.html?pid=2289

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

NIE

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

2-2/11, 4/2011

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

20.07.2011r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

18.   

Uwagi

brak

Lista wiadomości