Decyzje i postanowienia

53.POSTANOWIENIE - budowa zespołu handlowo-usługowego, na działce nr 4173 przy ul Rogozińskiej w Wągrowcu (2-06/11)(16/09.2011)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

2-06/2011

2.       

Rodzaj dokumentu

Postanowienie o ooś

3.       

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

4.       

Nazwa dokumentu

Postanowienie

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Postanowienie o odstąpieniu od ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu handlowo-usługowego, na działce nr 4173 przy ul Rogozińskiej w Wągrowcu

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.6220.9.2011

8.       

Dokument wytworzył

Urząd Miejski w Wągrowcu

9.       

Data dokumentu

16.09.2011r.

10.   

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu ( Centrum Edukacji Ekologicznej ), ul. Średnia 18, 62-100 Wągrowiec, tel 67 2689 182, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1-7/2011

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

16.09.2011r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

18.   

Uwagi

brak

Lista wiadomości