Decyzje i postanowienia

54.POSTANOWIENIE - Budowa ulic Marcinkowo i Taszarowo wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej w Wągrowcu - ( 2-07/11)(19.10.2011r.)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

2-7/2011

2.       

Rodzaj dokumentu

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko

3.       

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

4.       

Nazwa dokumentu

Postanowienie

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic Marcinkowo i Taszarowo wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej w Wągrowcu

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.6220.12.2011

8.       

Dokument wytworzył

Burmistrz Miasta Wągrowca

9.       

Data dokumentu

29.09.2011r.

10.   

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu ( Centrum Edukacji Ekologicznej ), ul. Średnia 18, 62-100 Wągrowiec, tel 67 2689 182, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1-08/11

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

19.10.2011r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

18.   

Uwagi

brak

Lista wiadomości