Decyzje i postanowienia

59.DECYZJA - budowa ulic Marcinkowo i Taszarowo wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej w Wągrowcu ( 2-12/11)(21.10.2011r.)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

2-12/2011

2.       

Rodzaj dokumentu

Decyzja  

3.       

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

4.       

Nazwa dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

budowa ulic Marcinkowo i Taszarowo wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej w Wągrowcu

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.6220.12.2011

8.       

Dokument wytworzył

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A

9.       

Data dokumentu

21.10.2011r.

10.   

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Wągrowca

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu ( Centrum Edukacji Ekologicznej ), ul. Średnia 18, 62-100 Wągrowiec, tel 67 2689 182, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http://bip.wokiss.pl/wagrowiecm

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

NIE

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

2-07/11, 1-08/11

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.10.2011r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

18.   

Uwagi

brak

Lista wiadomości