Decyzje i postanowienia

60.DECYZJA - budowa stacji paliw na działce nr ew. 5176/9 w Wągrowcu przy ulicy 11-listopada (2-13/11)(3.11.2011)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

2-13/2011

2.       

Rodzaj dokumentu

Decyzja  

3.       

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

4.       

Nazwa dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

budowa stacji paliw na działce nr ew. 5176/9  w Wągrowcu przy ulicy 11-listopada

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.6220.2.2011

8.       

Dokument wytworzył

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A

9.       

Data dokumentu

2.11.2011r.

10.   

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Wągrowca

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

2.11.2011

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu ( Centrum Edukacji Ekologicznej ), ul. Średnia 18, 62-100 Wągrowiec, tel 67 2689 182, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

NIE

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1-2/11, 2-10/11

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

3.11.2011r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

18.   

Uwagi

brak

Lista wiadomości