Decyzje i postanowienia

61.POSTANOWIENIE - przebudowa i rozbudowa Zakładu Przemysłu Drzewnego LINDNER (NR 2-01/12)(27.06.2012)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

1/2012

2.       

Rodzaj dokumentu

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko

3.       

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

4.       

Nazwa dokumentu

Postanowienie

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie Zakładu Przemysłu Drzewnego LINDNER Zbigniew Lindner zlokalizowanego na działce nr 3808/1 przy ul. Gniźnieńskiej 67 w Wągrowcu

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.6220.4.2012

8.       

Dokument wytworzył

Urząd Miejski w Wągrowcu

9.       

Data dokumentu

11.04.2012r.

10.   

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu ( Centrum Edukacji Ekologicznej ), ul. Średnia 18, 62-100 Wągrowiec, tel 67 2689 182, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1-01/12, 2-02/12

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

27.06.2012r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

18.   

Uwagi

brak

Lista wiadomości