Decyzje i postanowienia

62.DECYZJA - przebudowa i rozbudowa Zakładu Przemysłu Drzewnego LINDNER Zbigniew Lindner ( NR 2-02/12)(27.06.2012)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

2/2012

2.       

Rodzaj dokumentu

Decyzja  

3.       

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

4.       

Nazwa dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

przebudowa i rozbudowa Zakładu Przemysłu Drzewnego LINDNER Zbigniew Lindner zlokalizowanego na działce nr 3808/1 przy ul. Gniźnieńskiej 67 w Wągrowcu

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.6220.4.2012

8.       

Dokument wytworzył

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A

9.       

Data dokumentu

26.04.2012r.

10.   

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Wągrowca

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu ( Centrum Edukacji Ekologicznej ), ul. Średnia 18, 62-100 Wągrowiec, tel 67 2689 182, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

NIE

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

2-01/12, 1-01/12

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

27.06.2012r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

18.   

Uwagi

brak

Lista wiadomości