Decyzje i postanowienia

67.DECYZJA - budowa "budynku handlowo-usługowego przy ulicy 11-listopada w Wągrowcu (2-03/13)(28.03.2013r.)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

2/2013

2.       

Rodzaj dokumentu

Decyzja  

3.       

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

4.       

Nazwa dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

budowa „budynku handlowo-usługowego (odbudowa i rozbudowa po pożarze) oraz rozbiórka obiektu handlowo-usługowego także zjazd, pylon reklamowy oraz maszty reklamowe typu flaga, dodatkowo wiaty na wózki zakupowe i mała architektura" usytuowanego w Wągrowcu przy ul. 11-listopada

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.6220.3.2013

8.       

Dokument wytworzył

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A

9.       

Data dokumentu

27.03.2013 r.

10.   

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Wągrowca

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

NIE

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1-03/13, 2-02/13

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

27.03.2013 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

18.   

Uwagi

brak

Lista wiadomości