Decyzje i postanowienia

79.POSTANOWIENIE - budowa zaplecza technicznego obsługi pojazdów szynowych oraz budowie hali postojowej wraz z niezbędną infrastrukturą (2-02/15)(2.10.2015 r.)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

 

Numer karty/rok

2/2015

 

Rodzaj dokumentu

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko

 

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

 

Nazwa dokumentu

Postanowienie

 

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zaplecza technicznego obsługi pojazdów szynowych oraz budowie hali postojowej wraz z niezbędną infrastrukturą  na działkach o numerach ewidencyjnych 2246/1, 2246/2, 2247, 2248/1, 2248/2, 2248/3, 2249, 2250/1, 2295, 2296, 2297/1, 2298 obręb Wągrowiec

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

 

Znak sprawy

TI.6220.7.2015

 

Dokument wytworzył

Urząd Miejski w Wągrowcu

 

Data dokumentu

23.09.2015 r.

 

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

 

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

 

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

 

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

 

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1-04/15

 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

2.10.2015 r.

 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

 

Uwagi

brak

Lista wiadomości