Decyzje i postanowienia

80.DECYZJA - Budowa ulicy na odcinku od ulicy Średniej do ulicy Przemysłowej w Wągrowcu (2-03/15)(2.10.2015 R.)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

 

Numer karty/rok

3/2015

 

Rodzaj dokumentu

Decyzja  

 

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

 

Nazwa dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Budowa ulicy na odcinku od ulicy Średniej do ulicy Przemysłowej w Wągrowcu

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec

 

Znak sprawy

TI.6220.4.2015

 

Dokument wytworzył

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A

 

Data dokumentu

2.10.2015 r.

 

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Wągrowca

 

Data zatwierdzenia dokumentu

2.10.2015 r.

 

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

 

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

TAK

 

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1-02/15, 2-01/15

 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

2.10.2015 r.

 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

 

Uwagi

Decyzja - link

Lista wiadomości