Decyzje i postanowienia

84.DECYZJA - instalacja do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na terenie CID-ROL (2-04/16)(28.12.2016)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

 

Numer karty/rok

2-04/2016

 

Rodzaj dokumentu

Decyzja  

 

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

 

Nazwa dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

instalacja do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na terenie CID-ROL Sp. z o.o., Spółka komandytowa  w Wągrowcu ul. Taszarowo 19 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 3886/9 oraz 3886/10

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec

 

Znak sprawy

TI.6220.3.2016

 

Dokument wytworzył

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A

 

Data dokumentu

28.12.2016 r.

 

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Wągrowca

 

Data zatwierdzenia dokumentu

28.12.2016 r.

 

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

 

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

NIE

 

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1-02/2016

 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

28.12.2016 r.

 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

 

Uwagi

Decyzja

Lista wiadomości