Decyzje i postanowienia

86. POSTANOWIENIE - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ulicy 11 listopada w Wągrowcu (2-02/17)(23.03.2017)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

2-02/2017

2.       

Rodzaj dokumentu

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko

3.       

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

4.       

Nazwa dokumentu

Postanowienie

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ulicy 11 listopada w Wągrowcu

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.6220.1.2017

8.       

Dokument wytworzył

Urząd Miejski w Wągrowcu

9.       

Data dokumentu

27.02.2017 r.

10.   

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Wągrowca

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

27.02.2017 r.

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1-04/16, 2-03/2017

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

23.03.2017 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

18.   

Uwagi

brak

Lista wiadomości