Decyzje i postanowienia

87.DECYZJA - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ulicy 11 listopada w Wągrowcu (2-03/17)(23.03.2017)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

 

Numer karty/rok

2-03/2017

 

Rodzaj dokumentu

Decyzja  

 

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

 

Nazwa dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ulicy 11 listopada w Wągrowcu

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec

 

Znak sprawy

TI.6220.1.2017

 

Dokument wytworzył

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A

 

Data dokumentu

23.03.2017 r.

 

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Wągrowca

 

Data zatwierdzenia dokumentu

23.03.2017 r.

 

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

 

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

NIE

 

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1-04/2016, 2-03/2017

 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

23.03.2017 r.

 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

 

Uwagi

Decyzja

Lista wiadomości