Decyzje i postanowienia

89.POSTANOWIENIE - . budowa zespołu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Wągrowcu, przy ulicy Nad Nielbą (2-05/17)(5.01.2018)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

 1.  

Numer karty/rok

2-05/2017

 1.  

Rodzaj dokumentu

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 1.  

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

 1.  

Nazwa dokumentu

Postanowienie

 1.  

Zakres przedmiotowy dokumentu ? opis dokumentu

Postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia pn. budowa zespołu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Wągrowcu, przy ulicy Nad Nielbą

 1.  

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

 1.  

Znak sprawy

TI.6220.5.2017

 1.  

Dokument wytworzył

Urząd Miejski w Wągrowcu

 1.  

Data dokumentu

14.12.2017 r.

 1.  

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Wągrowca

 1.  

Data zatwierdzenia dokumentu

14.12.2017 r.

 1.  

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

 1.  

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

 1.  

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

 1.  

Numery kart innych dokumentów w sprawie

2-01/17

 1.  

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

5.01.2018 r.

 1.  

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

 1.  

Uwagi

brak

Lista wiadomości