Decyzje i postanowienia

99. POSTANOWIENIE - zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr TI.6220.17.2013/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. wydanej przez Burmistrza Miasta Wągrowca (2-02/18)(3.04.2020r.)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

 1.  

Numer karty/rok

2-02/2018

 1.  

Rodzaj dokumentu

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 1.  

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

 1.  

Nazwa dokumentu

Postanowienie

 1.  

Zakres przedmiotowy dokumentu ? opis dokumentu

Postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia pn. zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr TI.6220.17.2013/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. wydanej przez Burmistrza Miasta Wągrowca dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie Zakładu Przemysłu Drzewnego LINDNER, Zbigniew Lindner zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 3808/1 usytuowanej  przy ul. Gnieźnieńskiej 67 w Wągrowcu

 1.  

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

 1.  

Znak sprawy

TI.6220.3.2018

 1.  

Dokument wytworzył

Urząd Miejski w Wągrowcu

 1.  

Data dokumentu

15.05.2018 r.

 1.  

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Wągrowca

 1.  

Data zatwierdzenia dokumentu

15.05.2018 r.

 1.  

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

 1.  

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

 1.  

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

 1.  

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1-01/18, 2-03/208

 1.  

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

3.04.2020 r.

 1.  

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

 1.  

Uwagi

brak

Lista wiadomości