Decyzje i postanowienia

103. DECYZJA - Wyłączenie z ruchu dwóch istniejących zbiorników paliw oraz budowa dwóch nowych zbiorników paliw wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi i elektrycznymi...(2-06/18)(3.04.2020r.)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

 

Numer karty/rok

2-06/2018

 

Rodzaj dokumentu

Decyzja  

 

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

 

Nazwa dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zakres przedmiotowy dokumentu ? opis dokumentu

Wyłączenie z ruchu dwóch istniejących zbiorników paliw oraz budowa dwóch nowych zbiorników paliw wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi i elektrycznymi oraz przebudowa instalacji elektrycznej na istniejącej stacji paliw na działce 4084/21 przy ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec

 

Znak sprawy

TI.6220.8.2018

 

Dokument wytworzył

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A

 

Data dokumentu

10.09.2018 r.

 

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Wągrowca

 

Data zatwierdzenia dokumentu

10.09.2018 r.

 

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

 

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

TAK

 

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1-03/18, 2-05/18

 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

4.03.2018 r.

 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

 

Uwagi

Decyzja

Lista wiadomości