Decyzje i postanowienia

104. POSTANOWIENIE - Zwiększenie mocy przerobowej instalacji do demontażu pojazdów zlokalizowanej na działce 3431/23 i 3432/7 obręb Wągrowiec, wynikającego z postępu organizacyjnego przedsiębiorstwa (2-07/18)(3.04.2020r.)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

 1.  

Numer karty/rok

2-07/2018

 1.  

Rodzaj dokumentu

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 1.  

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

 1.  

Nazwa dokumentu

Postanowienie

 1.  

Zakres przedmiotowy dokumentu ? opis dokumentu

Postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia pn. zwiększenie mocy przerobowej instalacji do demontażu pojazdów zlokalizowanej na działce 3431/23 i 3432/7 obręb Wągrowiec, wynikającego z postępu organizacyjnego przedsiębiorstwa

 1.  

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

 1.  

Znak sprawy

TI.6220.9.2018

 1.  

Dokument wytworzył

Urząd Miejski w Wągrowcu

 1.  

Data dokumentu

27.12.2018 r.

 1.  

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Wągrowca

 1.  

Data zatwierdzenia dokumentu

27.12.2018 r.

 1.  

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

 1.  

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

 1.  

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

 1.  

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1-04/18, 2-01/19

 1.  

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

3.04.2020 r.

 1.  

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

 1.  

Uwagi

brak

Lista wiadomości