Decyzje i postanowienia

105. DECYZJA - zwiększenie mocy przerobowej instalacji do demontażu pojazdów zlokalizowanej na działce 3431/23 i 3432/7 obręb Wągrowiec (2-01/19)(7.04.2020)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

 

Numer karty/rok

2-01/2019

 

Rodzaj dokumentu

Decyzja  

 

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

 

Nazwa dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zakres przedmiotowy dokumentu ? opis dokumentu

zwiększenie mocy przerobowej instalacji do demontażu pojazdów zlokalizowanej na działce 3431/23 i 3432/7 obręb Wągrowiec, wynikającego z postępu organizacyjnego przedsiębiorstwa

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec

 

Znak sprawy

TI.6220.9.2018

 

Dokument wytworzył

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A

 

Data dokumentu

7.01.2019 r.

 

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Wągrowca

 

Data zatwierdzenia dokumentu

7.01.2019 r.

 

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

 

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

TAK

 

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1-04/18, 2-07/18

 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

7.04.2020 r.

 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

 

Uwagi

Decyzja

Lista wiadomości