Decyzje i postanowienia

107. DECYZJA - przetwarzanie tworzyw sztucznych (folii PE/PP) na terenie działki ewidencyjnej nr 5441/3 Wągrowiec (2-03/19)(7.04.2020)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

 

Numer karty/rok

2-03/2019

 

Rodzaj dokumentu

Decyzja  

 

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

 

Nazwa dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zakres przedmiotowy dokumentu ? opis dokumentu

przetwarzanie tworzyw sztucznych (folii PE/PP) na terenie działki ewidencyjnej nr 5441/3 Wągrowiec

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec

 

Znak sprawy

TI.6220.2.2019

 

Dokument wytworzył

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A

 

Data dokumentu

12.06.2019 r.

 

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Wągrowca

 

Data zatwierdzenia dokumentu

12.06.2019 r.

 

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

 

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

TAK

 

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1-01/19, 2-02/19

 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

7.04.2020 r.

 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

 

Uwagi

Decyzja

Lista wiadomości