Decyzje i postanowienia

109. DECYZJA - realizacja zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Nad Nielbą (2-05/19)(7.04.2020)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

 

Numer karty/rok

2-05/2019

 

Rodzaj dokumentu

Decyzja  

 

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

 

Nazwa dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zakres przedmiotowy dokumentu ? opis dokumentu

realizacja zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w obszarze administracyjnym miasta Wągrowiec, położonego przy ul. Nad Nielbą w miejscowości Wągrowiec

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec

 

Znak sprawy

TI.6220.4.2019

 

Dokument wytworzył

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A

 

Data dokumentu

14.08.2019 r.

 

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta Wągrowca

 

Data zatwierdzenia dokumentu

14.08.2019 r.

 

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

 

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

TAK

 

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1-03/19, 2-04/19

 

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

7.04.2020 r.

 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

 

Uwagi

Decyzja

Lista wiadomości