Decyzje i postanowienia

7.POSTANOWIENIE - budowa przebicia ulicy Różanej do ulicy Rgielskiej w Wągrowcu wraz z odwodnieniem i oświetleniem (nr 2-07/07)(11.04.2007r.)

 

Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 

1

Numer wpisu

2-07/7

2

Zakres przedmiotowy postanowienie

budowa przebicia ulicy Różanej do ulicy Rgielskiej w Wągrowcu wraz z odwodnieniem i oświetleniem

3

Znak sprawy

OS. 7624/6/07

4

Data wydania

11.04.2007r.

5

Nazwa organu, który wydał postanowienie

Burmistrz Miasta Wągrowca

6

Nazwa podmiotu, którego postanowienie dotyczy

Urząd Miejski w Wągrowcu

Ul. Kościuszki 15A

7

Numer wpisu wniosku, dotyczącego postanowienia

1-05/07

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ),

tel. 067 26 89 182

9

Informacja czy postanowienie jest ostateczne

Tak

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Nie udostępniać danych stron biorących udział w postępowaniu

11

Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy postanowienie

1-05/07, 2-11/07

12

Uwagi

 

Lista wiadomości