Decyzje i postanowienia

14.DECYZJA - budowa ulicy Spokojnej w Wągrowcu (NR 2-14/07)(7.05.2007r.)

 

Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 

1

Numer wpisu

2-14/7

2

Zakres przedmiotowy decyzji

budowa ulicy Spokojnej w Wągrowcu

3

Znak sprawy

OS. 7624/8/07

4

Data wydania

7.05.2007r.

5

Nazwa organu, który wydał decyzję

Burmistrz Miasta Wągrowca

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Urząd Miejski w Wągrowcu

Ul. Kościuszki 15A

7

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji

1-08/07

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A

( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ),

tel. 067 26 89 182

9

Informacja czy decyzja jest ostateczna

Tak

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Nie udostępniać danych stron biorących udział w postępowaniu

11

Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja

1-08/07, 2-10/07

12

Uwagi

 

Lista wiadomości