Decyzje i postanowienia

17.DECYZJA - budowa drogi publicznej wraz z infrastrukturą w Wągrowcu, rejon ulic Janowieckiej i 11 Listopada (2-17/07)(11.06.2007r.)

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2-17/7
2 Zakres przedmiotowy decyzji budowa drogi publicznej wraz z infrastrukturą w Wągrowcu, rejon ulic Janowieckiej i 11 Listopada
3 Znak sprawy OS. 7624/10/07
4 Data wydania 11.06.2007r.
5 Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Przedsiębiorstwo Projektowo – Inwestycyjne „FILAR” Sp. z o.o.ul. Kościuszki 7 59-300 Lublin – Pełnomocnik Gminy Miejskiej Wągrowiec
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji 1-09/07 
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu) Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ), tel. 067 26 89 182
9 Informacja czy decyzja jest ostateczna Tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Nie udostępniać danych stron biorących udział w postępowaniu
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja 1-09/07, 2-15/07
12 Uwagi  
Lista wiadomości