Decyzje i postanowienia

19.DECYZJA - remont stacji gazowej w Wągrowcu (2-19/07)(11.05.2007r)

 Lp.

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2-19/7
2 Zakres przedmiotowy decyzji Remont stacji gazowej w Wągrowcu
3 Znak sprawy OS. 7624/14/07
4 Data wydania 11.05.2007r.
5 Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji 1-12/07 
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, nr telefonu) Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15 A( Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Średnia 18 ), tel. 067 26 89 182
9 Informacja czy decyzja jest ostateczna Tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Nie udostępniać danych stron biorących udział w postępowaniu
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja 1-12/07
12 Uwagi Decyzja o umorzeniu postępowania.
Lista wiadomości