Rok 2015

D/6131/7/2015

Lp.   Karta informacyjna  
1 Numer karty/rok  D/6131/7/2015 
2 Rodzaj dokumentu  decyzja
3 Temat dokumentu  ochrona zwierząt oraz roślin 
4 Nazwa dokumentu  zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu 
5 Zakres przedmiotowy dokumentu  zezwolenie na usunięcie 1 daglezji zielonej, 3 jodeł pospolitych, 12 świerków pospolitych oraz 3 modrzewi europejskich, rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Skockiej 31
6 Obszar, którego dokument dotyczy  Miasto Wągrowiec 
7 Znak sprawy  TI.6131.7.2015 
8 Dokument wytworzył  Arkadiusz Kiszka 
 9 Data dokumentu  13.01.2015 
 10 Dokument zatwierdził  Krzysztof Tchórzewski 
 11 Data zatwierdzenia dokumentu  13.01.2015 
 12 Miejsce przechowywania dokumentu  Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 03 25, miasto@wagrowiec.eu
 13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  Nie dotyczy 
14 Czy dokument jest ostateczny  tak 
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  W/6131/7/2015 
16 Data zamieszczenia  w wykazie danych o dokumencie  29.09.2015 
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   
18 Uwagi  Brak 

W/6131/7/2015

Lp.   Karta informacyjna  
1 Numer karty/rok  W/6131/7/2015 
2 Rodzaj dokumentu  wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu  ochrona zwierząt oraz roślin 
4 Nazwa dokumentu  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 
5 Zakres przedmiotowy dokumentu  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 drzew iglastych przy ul. Skockiej 31
6 Obszar, którego dokument dotyczy  Miasto Wągrowiec 
7 Znak sprawy  TI.6131.7.2015 
8 Dokument wytworzył  Wnioskodawca
 9 Data dokumentu  15.01.2015 
 10 Dokument zatwierdził  Nie dotyczy
 11 Data zatwierdzenia dokumentu  Nie dotyczy
 12 Miejsce przechowywania dokumentu  Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 03 25, miasto@wagrowiec.eu
 13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  Nie dotyczy 
14 Czy dokument jest ostateczny  tak 
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  D/6131/7/2015 
16 Data zamieszczenia  w wykazie danych o dokumencie  29.09.2015 
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   
18 Uwagi  Brak 

D/6131/6/2015

Lp.   Karta informacyjna  
1 Numer karty/rok  D/6131/6/2015 
2 Rodzaj dokumentu  decyzja
3 Temat dokumentu  ochrona zwierząt oraz roślin 
4 Nazwa dokumentu  zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu 
5 Zakres przedmiotowy dokumentu  zezwolenie na usunięcie 1 klonu zwyczajnego przy ul. Przemysłowej 14A
6 Obszar, którego dokument dotyczy  Miasto Wągrowiec 
7 Znak sprawy  TI.6131.6.2015 
8 Dokument wytworzył  Arkadiusz Kiszka 
 9 Data dokumentu  11.01.2015 
 10 Dokument zatwierdził  Krzysztof Tchórzewski 
 11 Data zatwierdzenia dokumentu  11.01.2015 
 12 Miejsce przechowywania dokumentu  Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 03 25, miasto@wagrowiec.eu
 13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  Nie dotyczy 
14 Czy dokument jest ostateczny  tak 
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  W/6131/6/2015 
16 Data zamieszczenia  w wykazie danych o dokumencie  29.09.2015 
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   
18 Uwagi  Brak 

W/6131/6/2015

Lp.   Karta informacyjna  
1 Numer karty/rok  W/6131/6/2015 
2 Rodzaj dokumentu  wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu  ochrona zwierząt oraz roślin 
4 Nazwa dokumentu  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 
5 Zakres przedmiotowy dokumentu  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu przy ul. Przemysłowej 14A
6 Obszar, którego dokument dotyczy  Miasto Wągrowiec 
7 Znak sprawy  TI.6131.6.2015 
8 Dokument wytworzył  Wnioskodawca
 9 Data dokumentu  13.01.2015 
 10 Dokument zatwierdził  Nie dotyczy
 11 Data zatwierdzenia dokumentu  Nie dotyczy
 12 Miejsce przechowywania dokumentu  Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 03 25, miasto@wagrowiec.eu
 13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  Nie dotyczy 
14 Czy dokument jest ostateczny  tak 
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  D/6131/6/2015 
16 Data zamieszczenia  w wykazie danych o dokumencie  29.09.2015 
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   
18 Uwagi  Brak 

D/6131/5/2015

Lp.   Karta informacyjna  
1 Numer karty/rok  D/6131/5/2015 
2 Rodzaj dokumentu  decyzja
3 Temat dokumentu  ochrona zwierząt oraz roślin 
4 Nazwa dokumentu  zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu 
5 Zakres przedmiotowy dokumentu  decyzja zezwalająca na usunięcie 4 świerków pospolitych przy ul. Łąkowej 4
6 Obszar, którego dokument dotyczy  Miasto Wągrowiec 
7 Znak sprawy  TI.6131.5.2015 
8 Dokument wytworzył  Arkadiusz Kiszka 
 9 Data dokumentu  11.02.2015 
 10 Dokument zatwierdził  Krzysztof Tchórzewski 
 11 Data zatwierdzenia dokumentu  11.02.2015 
 12 Miejsce przechowywania dokumentu  Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 03 25, miasto@wagrowiec.eu
 13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  Nie dotyczy 
14 Czy dokument jest ostateczny  tak 
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  W/6131/5/2015 
16 Data zamieszczenia  w wykazie danych o dokumencie  29.09.2015 
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   
18 Uwagi  Brak 

W/6131/5/2015

Lp.   Karta informacyjna  
1 Numer karty/rok  W/6131/5/2015
2 Rodzaj dokumentu  wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu  ochrona zwierząt oraz roślin 
4 Nazwa dokumentu  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
5 Zakres przedmiotowy dokumentu  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 świerków przy ul. Łąkowej 4
6 Obszar, którego dokument dotyczy  Miasto Wągrowiec 
7 Znak sprawy  TI.6131.5.2015 
8 Dokument wytworzył  Arkadiusz Kiszka 
 9 Data dokumentu  08.01.2015 
 10 Dokument zatwierdził  Nie dotyczy
 11 Data zatwierdzenia dokumentu  Nie dotyczy
 12 Miejsce przechowywania dokumentu  Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 03 25, miasto@wagrowiec.eu
 13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  Nie dotyczy 
14 Czy dokument jest ostateczny  tak 
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  D/6131/5/2015 
16 Data zamieszczenia  w wykazie danych o dokumencie  29.09.2015 
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   
18 Uwagi  Brak 

D/6131/4/2015

Lp.   Karta informacyjna  
1 Numer karty/rok  D/6131/4/2015 
2 Rodzaj dokumentu  decyzja
3 Temat dokumentu  ochrona zwierząt oraz roślin 
4 Nazwa dokumentu  zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu 
5 Zakres przedmiotowy dokumentu  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 klonu jesionolistnego, rosnącego na granicy działek nr 1524/2 oraz 1522/2
6 Obszar, którego dokument dotyczy  Miasto Wągrowiec 
7 Znak sprawy  TI.6131.4.2015 
8 Dokument wytworzył  Arkadiusz Kiszka 
 9 Data dokumentu  06.02.2015 
 10 Dokument zatwierdził  Krzysztof Tchórzewski 
 11 Data zatwierdzenia dokumentu  06.02.2015 
 12 Miejsce przechowywania dokumentu  Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 03 25, miasto@wagrowiec.eu
 13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  Nie dotyczy 
14 Czy dokument jest ostateczny  tak 
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  W/6131/4/2015 
16 Data zamieszczenia  w wykazie danych o dokumencie  29.09.2015 
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   
18 Uwagi  Brak 

W/6131/4/2015

Lp.   Karta informacyjna  
1 Numer karty/rok  W/6131/4/2015
2 Rodzaj dokumentu  wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu  ochrona zwierząt oraz roślin 
4 Nazwa dokumentu  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
5 Zakres przedmiotowy dokumentu  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 klonu jesionolistnego, rosnącego na granicy działek nr 1524/2 oraz 1522/2
6 Obszar, którego dokument dotyczy  Miasto Wągrowiec 
7 Znak sprawy  TI.6131.4.2015 
8 Dokument wytworzył  Arkadiusz Kiszka 
 9 Data dokumentu  07.01.2015 
 10 Dokument zatwierdził  Nie dotyczy
 11 Data zatwierdzenia dokumentu  Nie dotyczy
 12 Miejsce przechowywania dokumentu  Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 03 25, miasto@wagrowiec.eu
 13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  Nie dotyczy 
14 Czy dokument jest ostateczny  tak 
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  D/6131/4/2015 
16 Data zamieszczenia  w wykazie danych o dokumencie  29.09.2015 
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   
18 Uwagi  Brak 

D/6131/3/2015

Lp.   Karta informacyjna  
1 Numer karty/rok  D/6131/3/2015 
2 Rodzaj dokumentu  decyzja
3 Temat dokumentu  ochrona zwierząt oraz roślin 
4 Nazwa dokumentu  zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu 
5 Zakres przedmiotowy dokumentu  zezwolenie na usunięcie 4 daglezji zielonych przy ul. Bukowej 4
6 Obszar, którego dokument dotyczy  Miasto Wągrowiec 
7 Znak sprawy  TI.6131.3.2015 
8 Dokument wytworzył  Arkadiusz Kiszka 
 9 Data dokumentu  06.02.2015 
 10 Dokument zatwierdził  Krzysztof Tchórzewski 
 11 Data zatwierdzenia dokumentu  06.02.2015 
 12 Miejsce przechowywania dokumentu  Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 03 25, miasto@wagrowiec.eu
 13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  Nie dotyczy 
14 Czy dokument jest ostateczny  tak 
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  W/6131/3/2015 
16 Data zamieszczenia  w wykazie danych o dokumencie  29.09.2015 
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   
18 Uwagi  Brak 

W/6131/3/2015

Lp.   Karta informacyjna  
1 Numer karty/rok  W/6131/3/2015
2 Rodzaj dokumentu  wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu  ochrona zwierząt oraz roślin 
4 Nazwa dokumentu  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
5 Zakres przedmiotowy dokumentu  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 daglezji przy ul. Bukowej 4
6 Obszar, którego dokument dotyczy  Miasto Wągrowiec 
7 Znak sprawy  TI.6131.3.2015 
8 Dokument wytworzył  Arkadiusz Kiszka 
 9 Data dokumentu  07.01.2015 
 10 Dokument zatwierdził  Nie dotyczy
 11 Data zatwierdzenia dokumentu  Nie dotyczy
 12 Miejsce przechowywania dokumentu  Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 03 25, miasto@wagrowiec.eu
 13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  Nie dotyczy 
14 Czy dokument jest ostateczny  tak 
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  D/6131/3/2015 
16 Data zamieszczenia  w wykazie danych o dokumencie  29.09.2015 
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   
18 Uwagi  Brak 

W/6131/125/2015

Lp.   Karta informacyjna  
1 Numer karty/rok  W/125/2015 
2 Rodzaj dokumentu  wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu  ochrona zwierząt oraz roślin 
4 Nazwa dokumentu  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 
5 Zakres przedmiotowy dokumentu  zezwolenie na usunięcie 4 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Tylmana 17 
6 Obszar, którego dokument dotyczy  Miasto Wągrowiec 
7 Znak sprawy  TI.6131.125.2015 
8 Dokument wytworzył  Wnioskodawca
 9 Data dokumentu  24.08.2015 
 10 Dokument zatwierdził  Nie dotyczy
 11 Data zatwierdzenia dokumentu  Nie dotyczy
 12 Miejsce przechowywania dokumentu  Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 03 25, miasto@wagrowiec.eu
 13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  Nie dotyczy 
14 Czy dokument jest ostateczny  tak 
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  D/125/2015 
16 Data zamieszczenia  w wykazie danych o dokumencie  09.09.2015 
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   
18 Uwagi  Brak 

D/6131/125/2015

Lp.   Karta informacyjna  
1 Numer karty/rok  D/125/2015 
2 Rodzaj dokumentu  decyzja
3 Temat dokumentu  ochrona zwierząt oraz roślin 
4 Nazwa dokumentu  zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu 
5 Zakres przedmiotowy dokumentu  zezwolenie na usunięcie 4 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Tylmana 17 
6 Obszar, którego dokument dotyczy  Miasto Wągrowiec 
7 Znak sprawy  TI.6131.125.2015 
8 Dokument wytworzył  Arkadiusz Kiszka 
 9 Data dokumentu  08.08.2015 
 10 Dokument zatwierdził  Krzysztof Tchórzewski 
 11 Data zatwierdzenia dokumentu  08.08.2015 
 12 Miejsce przechowywania dokumentu  Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 03 25, miasto@wagrowiec.eu
 13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  Nie dotyczy 
14 Czy dokument jest ostateczny  tak 
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  W/125/2015 
16 Data zamieszczenia  w wykazie danych o dokumencie  09.09.2015 
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   
18 Uwagi  Brak