Przedszkole Nr 6

Majątek podmiotu.

Środki trwałe (stan na 31.12.2011 r.)

 

Budynek przedszkolny - 378.799 ,32
Ogrodzenie - 63.390,44
Boisko- 14.181,20
Zestawy komputerowe - 16.842,46
Wyposażenie placówki - 141.615,73
Zbiór biblioteczny - 1.899,51
Wartości niematerialne i prawne - 3.445,10

Lista wiadomości