Przedszkole Nr 6

Przyjmowanie i załatwianie spraw.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PRZYJMUJE W GODZINACH:

            900 - 1530 (w każdy czwartek)

SPRAWY ZWIĄZANE Z OPIEKĄ, WYCHOWANIEM I DYDAKTYKĄ ZAŁATWIAJĄ WYCHOWAWCY GRUP W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB KAŻDEGO DNIA PRACY PRZEDSZKOLA.
Lista wiadomości