Przedszkole Nr 6

Ewidencja i rejestry.

Rejestry w Przedszkolu Nr 6 im. Czerwonego Kapturka w Wągrowcu

1) rejestr nauczycieli
2) rejestr pracowników niepedagogicznych
3) rejestr dzieci uczęszczających do przedszkola w danym roku szkolnym
4) rejestr delegacji
5) archiwum:
- Przedszkola Nr 6 im. Czerwonego Kapturka w Wągrowcu
Lista wiadomości