Nabór pracowników (oferty pracy w Urzędzie Miejskim)

Informacja o wy niku naboru na stanowisko specjalisty ds. najmu i dzierżawy

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży lokali oraz rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Joanna Smogór

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Joanna Smogór uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Wągrowiec, dnia 30 maja 2018 r.

                                                                                       Burmistrz Miasta

                                                                                   /-/ Krzysztof Poszwa

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. utrzymania dróg

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko podinspektora ds. utrzymania dróg w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:
 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Sławomir Basiura

Kobylec

 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego ? Pan Sławomir Basiura uzyskał pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
 
Wągrowiec, dnia 28 maja 2018 r.

                                                                              Burmistrz Miasta

                                                                         /-/  Krzysztof Poszwa