Nabór pracowników (oferty pracy w Urzędzie Miejskim)

Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. podziałów geodezyjnych, nabywania nieruchomości i odszkodowań w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Maria Magdalena Kolińska

Kujawki

 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Maria Magdalena Kolińska uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
 

Wągrowiec, dnia 20 września 2018 r.

                                                                                                  Burmistrz Miasta

                                                                                             /-/  Krzysztof Poszwa