Nabór pracowników (oferty pracy w Urzędzie Miejskim)

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. oświatowych

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko specjalisty ds. oświatowych w Urzędzie Mijeskim w Wągrowcu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Halina Ratajczak

Rogoźno

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego ? Pani Halina Ratajczak uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 6 marca 2019 r.

   

                                                                    Burmistrz Miasta

                                                             / -/  Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. bezpieczeństwa i monitoringu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

na stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa i monitoringu
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Piotr Kuźniarek

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pan Piotr Kuźniarek uzyskał pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Wągrowiec, dnia 28 lutego 2019 r.

 

                                                                   Burmistrz Miasta

                                                             /-/  Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. planowania i realizacji budżetu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko specjalisty ds. planowania i realizacji budżetu
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Anna Błaszczyk

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Anna Błaszczyk uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 5 lutego 2019 r.

                                                                   Burmistrz Miasta

                                                             /-/  Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Wągrowcu

INFORMACJA O WYNIKU II NABORU

 

na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Justyna Maria Walkowiak

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Justyna Maria Walkowiak uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Wągrowiec, dnia 18 stycznia 2019 r.

                                                                            Burmistrz Miasta

                                                                     /-/  Jarosław Berendt