Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko Kierownika Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego

 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została wybrana żadna osoba.

 

Wągrowiec, dnia 11 marca 2020 r.

                                                                                Burmistrz Miasta

                                                                         /-/  Jarosław Berendt