Przepisy prawne

Do pobrania:

1. Ustawa z dnia9.08.2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.