Ogłoszenie Wągrowieckiego TBS w sprawie najmu lokalu mieszkalnego

OGŁOSZENIE
 
w sprawie najmu lokalu mieszkalnego
 
Wągrowieckie TBS Sp. z o.o. w Wągrowcu zawiadamia, że w siedzibie Spółki w Wągrowcu, Rynek 12 można składać wnioski                       
(na przygotowanych drukach ? dostępnych w siedzibie Spółki) o najem mieszkania zlokalizowanego w Wągrowcu na os. Wschód 17.
 
 PRZEDMIOT   NAJMU:                                                    mieszkanie dwupokojowe o pow. 49,50 m2
 TERMIN   SKŁADANIA   WNIOSKÓW:                            18 marca 2019 roku
 CZYNSZ   NAJMU:                                                            6,40 zł/m2
 LICZBA  OSÓB  ZASIEDLENIA POCZĄTKOWEGO:      2+
 INFORMACJE:                                                                   tel. 067 26 27 301       kom. 785 008 503