Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2020 roku wynosi łącznie: 677 166 zł.  Dotacja na realizację zadania publicznego pochodzi z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i może ulec zmianie w trakcie wykonywania zadania.

Termin składania ofert upływa 11 grudnia 2019 r. o godz. 1530.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty realizacji zadania na druku zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
Wzór oferty można pobrać TUTAJ .

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

POBIERZ: Załącznik do Zarządzenia nr 172/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 19 listopada 2019 r.