Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 2021 - zarządzenie 207/2020

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na udzielaniu schronienia oraz zapewnieniu posiłku osobom tego pozbawionym w noclegowni i jadłodajni.

Więcej