Konkurs ofert na wsparcie reazlizacji zadania publicznego 2021 - Zarządzenie 208/2020

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Więcej